Tekstil Giyim Sektörü Nelerden Etkilenmektedir?

İnsanların gereksinimlerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan giysiler ve buna bağlı olarak da gelişme gösteren tekstil – giyim sektörünü etkileyen çeşitli etkenler vardır. Bu faktörler arasında yer alan bazı unsurlar şunlardır: yaşanılan coğrafi bölgenin iklim şartları; ülkenin ve insanların ekonomik durumu; Toplumun sosyal, kültürel ve dini yapısı; Estetik düşünce ve moda; Ayrıca kullanılan hammaddenin cinsi. Bu faktörlere bağlı olarak giyim sektörü ihtiyaç temelli bir sektördür.

1.İklim Şartları: İklim şartları giyim sektörünü doğrudan etkilemektedir. Yaşanılan coğrafyanın hava durumuna bağlı olarak giyim yapılır. Mesela bir yerin sıcak, soğuk, serin veya yağışlı bir iklime sahip olması, doğal olarak insanların giyim türlerini etkileyecektir. Sıcak olan bölgelerde kişiyi serin tutacak giysiler, soğuk olan yerlerde ise kişinin vücut ısısını koruyacak giysiler üretilir ya da satın alınır. Örneğin, Türkiye’de farklı bölgelerde değişik iklim şartlarının olması bölgeler arasındaki giyim farkını açık bir göstergesidir. Yine Ekvator’a yakın yerlerde sıcak iklimin olması, kutuplara yakın yerlerde ise soğuk bir iklimin hüküm sürmesi buralarda yaşayan insanların giyim tarzlarını belirleyici rol oynar.

2.Ekonomik Durum: Ülkenin ekonomik şartları alınacak işlenecek ya da ithal edilecek ürünün kalitesini etkiler. Tüketicilerin de alım gücü kullanılacakları giysilerin kaliteli ya da kalitesiz olmasında etkilidir. Kaliteli giysilerin üretimi biraz daha maliyetli olduğu için, maddi bakımdan yetersiz insanlar daha düşük fiyatlı ürünleri tercih ederler. Bireylerin ve toplumların ekonomik durumları bu noktada ortak bir sonuç meydana getirir. Örneğin, gelişmiş ülkelerin hayat standartları nasıl yüksekse giyim olanakları da o kadar fazladır. Aynı şekilde bireylerin alım güçleri de bu durumu çok iyi yansıtır.

3.Sosyal, Kültürel ve Dini Yapı: Her toplumun kendine has geleneksel bir yapısı vardır. Toplumlar gelenekleri, örf – adetleri ve dini inançlarıyla yaşarlar. Buna bağlı olarak da giyim şekilleri ortaya çıkar. Örneğin, Arap toplumlarında uzun kıyafetlerin giyilmesi, Avrupa’da ise modern olarak tarif edilen bir giyim tarzının ortaya çıkması onların gelenek ve görenekleriyle alakalıdır. Yine Müslüman toplumlarda kapalı bir giyim tarzının olmasında, Batı toplumlarında açık giyim tarzının benimsenmesinde de dinsel inanışların etkisi büyüktür. Arapların uzun kıyafetler giymeleri, İskoçların etek giymeleri gibi her toplumun kendi farklılığını ortaya koyan örnekler ortaya çıkmaktadır.

4.Estetik Düşünce ve Moda: İnsanların giyimleri dış görünümlerini yansıttığı için estetik düşüncesi, modayı doğurmuştur. Herkes giydiği kıyafetlerin başkaları tarafından dikkat çekmesini ister. Giyim sektörlerinde çalışanlar bu koşulları göz önüne alarak birçok yenilikler ortaya koymaktadırlar. Yaratıcılığa büyük önem veren sektörler, zamanın değişen şartlarına bağlı olarak ayakta kalabilmeyi başarmaktadırlar. Bu sebeple aynı tür ürünler yerine, sürekli değişen giyim tarzları ortaya çıkmaktadır. Bazı insanların spor, bazılarının klasik giyinmeleri yine onların düşünceleriyle alakalı bir durumdur.

5.Ham maddenin cinsi: Ürünlerin yapımında hangi malzemelerin kullanıldığı üretimle ilgili bir durumdur. Kullanılan ham madde ürünü doğrudan etkiler. Yapımda kullanılacak malzemeler üretilirken bu talebin doğrultusunda ortaya çıkar. Örneğin ipekli ürünler üreten yerler ipek böcekciliğine önem verir. Yine doğada bazı hayvanların derisinden veya postundan yararlanılarak çeşitli giyim ürünleri elde edilmektedir. İnsanların giyim tarzı da bundan etkilenir. Bazı insanlar deri, kumaş bazı insanlar pamuklu ve ipli ürünler tercihler ederler. Buna bağlı olarak giyimin malzemesi, üretime doğrudan katkı yapar ve üretimde tercih şartları arasında yer alır. Malzemenin doğada bulunma durumu üretilen giysileri etkiler. Bu sebeple ham maddeye yakınlık durumu, doğada bulunabilme özelliği oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir